Đẩy dữ liệu trong database Mysql ra web bị lỗi font chữ

2023-03-06T01:03:16+00:00

Bạn đang tìm cách khắc phụ, sửa chữa lỗi font chữ trên website của bạn khi bạn truy xuất dữ liệu từ Mysql ra. Lỗi bạn gặp như hình dưới đây.

Đẩy dữ liệu trong database Mysql ra web bị lỗi font chữ
Việc lỗi font chữ trong website php như này chúng tôi đưa ra cho bạn 2 cách giải quyết như sau:

Cách 1: Lỗi hay gặp nhất là trong phần Head của website bạn không có
Nhanh chóng thêm dòng trên vào trên thẻ Head của website của bạn như sau:
Trang quản trị dành cho khách hàng
Cách 2: Nếu bạn đã làm cách 1 mà vẫn không được chúng ta làm thêm bước 2 như sau:
Trong file connect.php (file kết nối cơ sở dữ liệu) bạn thêm cho mình 
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');

Ví dụ như sau:
$server_host = "localhost";
$server_username = "abc";
$server_password = "xyz";
$database = "123456";
$conn = mysqli_connect($server_host,$server_username,$server_password,$database) or die("Connect: Failed!");
mysqli_query($conn, "SET NAMES 'utf8' ");
?>

là website bạn sẽ hiện thị, chạy như bình thường.
Chúc bạn thành công !