Cách tạo Sơ đồ trang web XML động cho trang web bằng PHP

2023-02-28T09:02:25+00:00

Tôi nhận được email hàng ngày yêu cầu tôi cung cấp liên kết đến trang web của họ, hầu hết trong số đó là các trang web spam. Tôi thực sự cười họ ra. Mấy thằng đi spam backlink nên tìm hiểu và bắt kịp công nghệ.

Lý do là, Google đang tiến xa trong cuộc chơi. Bạn có bao nhiêu liên kết ngược là một tham số lỗi thời. Google đã có hàng nghìn điểm dữ liệu để xác thực và xếp hạng một trang web. Chắc chắn nó sẽ sàng lọc các liên kết spam một cách dễ dàng.

Nếu bạn muốn giúp Google và xếp hạng cho bạn, có một điều tốt nên làm. Tạo sơ đồ trang web hợp lệ cho trang web của bạn và gửi nó tới Google. Nó sẽ giúp các bot của nó lập chỉ mục trang web và lập bản đồ theo cách bạn muốn, cuối cùng xếp hạng cao cho bạn trong kết quả tìm kiếm. Chiến thắng SEO!
 


Sơ đồ trang web (sitemap.xml) là một tệp ánh xạ có thông số kỹ thuật về URL của trang web và các chi tiết liên quan khác. Nó cũng có thể ánh xạ các URL nội dung khác của bài đăng, sản phẩm, hình ảnh, video, tin tức, v.v. theo cấu trúc thông thường.
Có các quy ước về lược đồ XML cho giao thức sơ đồ trang web .
Nó cho phép trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm phân tích cú pháp XML sơ đồ trang web và cung cấp các chi tiết có giá trị. Những chi tiết này rất hữu ích để tối ưu hóa các trang web, nội dung và mối quan hệ giữa chúng.
Trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm nắm bắt các trang được cập nhật gần đây trong số các trang khác. Nó sẽ giúp đạt được danh tiếng dựa trên tần suất thay đổi.
Hãy thảo luận về việc tạo sitemap.xml sơ đồ trang web cho một trang web và tầm quan trọng của nó nhiều hơn trong các phần sắp tới.

Nó có một ví dụ để tạo sơ đồ trang web XML động trong PHP bằng cơ sở dữ liệu.
 
https://seoviet.info/
2023-02-10T08:41:51+00:00
1.0
daily
https://seoviet.info/dich-vu-m51.html
2023-02-20T12:02:16+00:00
0.9
daily
https://seoviet.info/blog-chia-se-m52.html
2023-02-20T12:02:05+00:00
0.9
daily
https://seoviet.info/seo-google-maps-t32.html
2023-02-20T12:02:34+00:00
0.9
daily
https://seoviet.info/google-t33.html
2023-02-24T10:02:04+00:00
0.9
daily
https://seoviet.info/instagram-t34.html
2023-02-24T10:02:27+00:00
0.9
daily
https://seoviet.info/dich-vu-danh-gia-vote-dia-diem-5-sao-cho-google-maps-doanh-nghiep-i188.html
2023-02-21T10:02:58+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/danh-gia-5-sao-co-thuc-su-giup-ich-cho-doanh-nghiep-cua-ban-khong-i189.html
2023-02-24T10:02:04+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/7-cach-de-nhan-duoc-danh-gia-5-sao-tren-google-i190.html
2023-02-24T10:02:59+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/cach-viet-mo-ta-doanh-nghiep-huong-dan-co-ban-cua-ban-co-vi-du-mau-i191.html
2023-02-24T10:02:52+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/huong-dan-xep-hang-sao-tren-google-va-cach-chung-hoat-dong-i192.html
2023-02-24T10:02:45+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/xep-hang-sao-ly-tuong-cua-google-la-gi-i193.html
2023-02-24T10:02:15+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/moi-thu-ve-instagram-creator-marketplace-i194.html
2023-02-24T10:02:05+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/top-10-nguoi-tao-noi-dung-va-nguoi-gay-anh-huong-thanh-cong-nhat-tren-instagram-i195.html
2023-02-24T11:02:17+00:00
0.85
daily
https://seoviet.info/5-ly-do-tai-sao-instagram-hoat-dong-tot-hon-snapchat-i196.html
2023-02-24T11:02:55+00:00
0.85
daily

Tầm quan trọng của sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web là một trong những công cụ quan trọng để cho phép các bot thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm lấy cấu trúc trang web. Nó giúp các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục các URL của trang web.
Với sơ đồ trang web, nó làm tăng khả năng lấy các URL có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng độc giả của trang web để tăng cao hơn.
Công cụ tìm kiếm hàng đầu như Google khuyên bạn nên đặt sơ đồ trang web cho các trang web. Nó ghi lại những lý do thuyết phục để nói "tại sao cần có sơ đồ trang web?"
Nếu trang web có nhiều URL trang.
Nếu nó có một khối lượng lớn các trang lưu trữ.
Nếu nó mới được khởi chạy và được liên kết không đáng kể (~ không) bởi các trang web bên ngoài.
Đây là trang web có một số lượng lớn các tập tin đa phương tiện.

Công cụ tạo sitemap

Có các công cụ trực tuyến hoặc có thể tích hợp để tạo sơ đồ trang web cho các trang web. Ngoài ra, các trình tạo sơ đồ trang web được khởi chạy dưới dạng sản phẩm SaaS và cung cấp nhiều loại tính năng khác nhau cho người đăng ký của họ.
XML-Sitemaps Generator là một công cụ trực tuyến phổ biến để tạo sơ đồ trang web. Nó tạo ra một định dạng tối ưu để đăng lên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, v.v.
Trang được liên kết hiển thị một công cụ tạo sơ đồ trang web trực tuyến thay thế khác. Nó tạo ra một Hình ảnh động- và một sơ đồ trang web đa ngôn ngữ.

Mình chia sẻ cách em làm site cho web của mình cho mọi người tham khảo có thể giúp ích ít nhiều cho bạn nào cần. (đừng lém đá mình nhé)

include('view/chung.php');
?>
$dom = new DOMDocument();
$dom->encoding = 'utf-8';
$dom->xmlVersion = '1.0';
$dom->formatOutput = true;
$xml_file_name = 'sitemap.xml';
$root = $dom->createElement('urlset');
$attr_movie_id = new DOMAttr('xmlns', 'http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9');
$root->setAttributeNode($attr_movie_id);

$movie_node = $dom->createElement('url');
$child_node_title = $dom->createElement('loc', htmlentities($domain));
$movie_node->appendChild($child_node_title);
$child_node_mon = $dom->createElement('lastmod', '2023-02-10T08:41:51+00:00');
$movie_node->appendChild($child_node_mon);
$child_node_year = $dom->createElement('priority', '1.0');
$movie_node->appendChild($child_node_year);
$child_node_genre = $dom->createElement('changefreq', 'daily');
$movie_node->appendChild($child_node_genre);
$root->appendChild($movie_node);  // Tao sitemap cho danh muc menu cap 1                                                                              
   $wc11=$mysqli->query("select * from categories where trangthai='1' order by id asc");
   while($wc21=$wc11->fetch_assoc()) {
   $id21=$wc21['id'];
   $kieu21=$wc21['kieu'];
   $slug21=$wc21['slug'];
   $time21=$wc21['time'];
   $v='.html';
   $i='-';
   $url=$domain.$slug21.$i.$kieu21.$id21.$v;
  
$movie_node = $dom->createElement('url');
$child_node_title = $dom->createElement('loc', htmlentities($url));
$movie_node->appendChild($child_node_title);
$child_node_mon = $dom->createElement('lastmod', htmlentities($time21));
$movie_node->appendChild($child_node_mon);
$child_node_year = $dom->createElement('priority', '0.9');
$movie_node->appendChild($child_node_year);
$child_node_genre = $dom->createElement('changefreq', 'daily');
$movie_node->appendChild($child_node_genre);
$root->appendChild($movie_node);
   } 
  // Hết Tao sitemap cho danh muc menu cap 1  


// Tao sitemap cho danh muc menu cap 2                                                                              
   $wc1=$mysqli->query("select * from categories2 where trangthai='1' order by id asc");
   while($wc2=$wc1->fetch_assoc()) {
   $id2=$wc2['id'];
   $kieu2=$wc2['kieu'];
   $slug2=$wc2['slug'];
   $time2=$wc2['time'];
   $v1='.html';
   $i1='-';
   $url1=$domain.$slug2.$i1.$kieu2.$id2.$v;
  
$movie_node = $dom->createElement('url');
$child_node_title = $dom->createElement('loc', htmlentities($url1));
$movie_node->appendChild($child_node_title);
$child_node_mon = $dom->createElement('lastmod', htmlentities($time2));
$movie_node->appendChild($child_node_mon);
$child_node_year = $dom->createElement('priority', '0.9');
$movie_node->appendChild($child_node_year);
$child_node_genre = $dom->createElement('changefreq', 'daily');
$movie_node->appendChild($child_node_genre);
$root->appendChild($movie_node);
   } 
  // Hết Tao sitemap cho danh muc menu cap 2  

// Tao sitemap cho bài viết và sản phầm                                                                              
   $wc14=$mysqli->query("select * from posts where is_public='1' order by post_id asc");
   while($wc24=$wc14->fetch_assoc()) {
   $id24=$wc24['post_id'];
   $kieu24=$wc24['kieu'];
   $slug24=$wc24['post_slug'];
   $time24=$wc24['updatedate'];
   $v4='.html';
   $i4='-';
   $url4=$domain.$slug24.$i4.$kieu24.$id24.$v4;
  
$movie_node = $dom->createElement('url');
$child_node_title = $dom->createElement('loc', htmlentities($url4));
$movie_node->appendChild($child_node_title);
$child_node_mon = $dom->createElement('lastmod', htmlentities($time24));
$movie_node->appendChild($child_node_mon);
$child_node_year = $dom->createElement('priority', '0.85');
$movie_node->appendChild($child_node_year);
$child_node_genre = $dom->createElement('changefreq', 'daily');
$movie_node->appendChild($child_node_genre);
$root->appendChild($movie_node);
   } 
  // Tao sitemap cho bài viết và sản phầm 


$dom->appendChild($root);
$dom->save($xml_file_name);
header("Location:admin/settings/thanhcong.php");
?>

Bạn lưu ý nữa trong website của bạn nên có file robot.txt trong đó có chứa đường link site của bạn để google đọc nhanh nhất có thể:

Ví dụ file robot.txt

User-agent: *
Disallow: /admin/
Sitemap: https://seoviet.info/sitemap.xml


Trên đây là file chạy tạo sitemap tự động của mình. Sau mỗi bài viết mới, chỉnh sửa mình tạo lại sitemap để cập nhật link mới vào sitemap.

Chúc bạn thành công !